موخې:

د کوویډ ۱۹ ناروغي د خلکو، په ځانګړې توګه د بیوزلو او ورځنيو کارګرانو په ژوند منفي اقتصادي اغیزه کړېده. د افغانستان حکومت د دې منفي اغیزو سره د مبارزې لپاره په ښارونو او کلیو کې د مرستې پروګرام پیل کړیدی. لدې امله، د ملي دسترخوان پروژې موخه د کوید ۱۹ ناروغۍ د خپریدو په جریان کې د دې پروژې تر پوښښ لاندې ساحو کې د شوراګانو له لارې ټاکل شویو وړ کورنیو ته بیړنیو مرستو چمتو کول دي.