ګټه اخیستونکي:

هغه ساحې چې د COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project تر پوښښ لاندې دي، د هېواد نږدې دوه پر دریمه برخه تر پوښښ لاندې را ولي او پاتې سیمې د افغانستان د ولسي تړون ملي پروګرام تر پوښښ لاندې دي. دلته ، کلي / سیمې چې د پراختیایي شورا ګانو څخه جوړې شوېدي /  د سیمې پراختیايي شوراګانو او د ګذر د شوراګانو  له ترکیب  څخه جوړې شوېدي، دا پروژه پلې کوي.
د ملي د سترخوان پروژه په ځانګړي ډول ټولې هغه کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي چې هره ورځ دوه امریکایي ډالره یا لږ عاید ولري. دا پراخه پوښښ لږ تر لږه د نفوس شاوخوا ۹۳٪  تر پوښښ لاندې راولي او دا اړینه ده تر څو له کورنیو سره مرسته وشي چې د دوی ورځني اقتصادي ژوند لنډ مهاله منفي اغیزو په وړاندې مقاومت وکړي چې د کوید ۱۹ ناروغۍ بحران له امله رامینځته شوی او د ټولنیز واټن د قواعدو د تعقیبولو لپاره وهڅوي.