دسترخوان ملی

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

شاخص های برنامه دسترخوان ملی

1 (2)sm
0

خانواده بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۳۶۹۵ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل  تکمیل شده است

4-sm
0

قریه لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده

اطلاعات به روز

هدف ما چیست

اهداف برنامه

فراهم آوری کمک های اضطراری برای خانواده‌های از قبل شناسایی شده در جریان شیوع ویروس کرونا توسط شورا های اجتماعی در ساحات تحت پوشش برنامه..
ادامه...

مستفید شوندگان برنامه

برنامۀ دسترخوان ملی تمام خانوار های  که روزانه ۲ دالر  و یا  از آن کمتر  (دو برابر خط ملی فقر) عاید داشته باشد، در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار میدهد...


ادامه...

نفوس تحت پوشش

فراهم آساحاتی که باید زیر چتر برنامۀ دسترخوان ملی قرار گیرند شامل تقریباً دو-سوم مجموع ساحات کشور میگردد. ساحات متباقی توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی پوشش داده خواهند
ادامه...

ویدیوها

اخذ شکایات

تیم  رسیدگی به شکایت برنامه دسترخوان ملی  در تمام ادارات  چون اداره تطبیق کننده، مامور رسیدگی به شکایات مؤسسه همکار، شورای انکشافی محل و عضو کمیته رسیدگی به شکایت به طور فعالیت های روزمره خویش در رسیدگی به شکایات نقش عمده را ایفا مینمایند زیرا که آنان با مستفید شونده گان و ادارات ذیربط در تماس اند.   جهت رسیدگی به شکایات از مجراهای مختلفی استفاده می شود و هر مجرای آن دارای مزایا و معایب خاص خود است و باید با شرایط متفاوت و مناسب طبق حالات عیار گردد. به یاد داشته باشید که مجرای رسیدگی به شکایات باید سهل بوده و محرمیت آن حفظ گردد و برای شاکی هزینه یی نداشته باشد. شکایات از طریق مجراهای مختلف ارسال شده میتواند.
  • Complain

    Grievance Mechanism